Hoppa till innehåll
Campus Tensta, tidigare Tensta Gymnasium, vy över fastigheten och en del av skolgården.

Campus Tensta

Vår vision är att skapa Campus Tensta – ett utbildningscampus där elever i olika åldrar och från hela Stockholm möts.

Snabbfakta

Tensta gymnasium invigdes 1984. Fastigheten är tomställd sedan 2019 och har en uthyrningsbar yta om 21 000 kadratmeter. I gymnasiet finns en grön innergård och vinterträdgård. Hemsö förvärvade Tensta gymnasium och Tensta Träff i november 2021 och tog över fastigheten 1 april 2022. Beräknad inflytt i Campus Tensta 2024. Tensta träff öppnade för verksamhet hösten 2022 och kommer efter två år att renoveras.

  • Kulturarv

    Tensta Gymnasium och Tensta Träff som uppfördes 1984 är klassade som en del av vårt gemensamma kulturarv. Stockholms stad och Stadsmuseet bedömer att ”bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden” och har därmed klassificerat dem som blå, vilket är den högsta klassificeringen.

    Läs mer
  • Historia

    År 1984 slogs portarna för Tensta gymnasium upp för första gången. I praktfulla, japanskinspirerade byggnader öppnades en av Stockholms bästa gymnasieskolor samtidigt som Tensta Träff blev den nya mötespunkten för Tenstaborna. Byggnaderna är ritade av arkitekten Gösta Uddén.

    Läs mer